Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tin đăng là miễn phí, giá cước vận chuyển từ nhà xe, chúng tôi không thu cước vận chuyển hàng hoá và cũng không bán vé xe. 

Thông tin là hoàn toàn miễn phí 

tuyển dụng tài xế