Hướng dẫn cập nhật thông tin nhà xe

Trong trang này bạn có thể: 

  • Đăng ký thông tin nhà xe mới: Hãy vui lòng điền thông tin tên nhà xe, lộ trình xe chạy đến tỉnh thành nào, số điện thoại tài xế hoặc nhà xe để khách liên hệ, và các thông tin khác mà bạn nghĩ hữu ích cho người muốn gửi hàng. 
  • Cập nhật thông tin: Nếu thông tin nhà xe của bạn đã có và bạn muốn thay đổi thông tin như lộ trình, số đt liên hệ, địa điểm đậu xe, các thông tin khác… hãy cập nhật vào thẻ “Đăng Ký Điều Chỉnh” 

Đăng ký mới hoặc Điều chỉnh thông tin

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc điền vào form trên, bạn có thể gọi hotline dưới đây để được hỗ trợ nhé